Thursday, June 19, 2008

TUGAS GURU SPBT

TUGAS / TANGGUNGJAWAB GURU SPBT

1. MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SPBT DI SEKOLAH ;
2. MENGHAYATI, MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN SEMUA ARAHAN BERKAITAN DENGAN SPBT;
3. MENGURUS BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH(BOSS);
4. MENYEDIAKAN PERMOHGONAN KEPERLUAN BUKU TEKS DENGAN TEPAT DAN BENAR;
5. MENYELARAS PENGEDARAN, PENGUMPULAN DAN MENYEMAK BORANG PENENTUAN KELAYAKAN;
6. MENDAPATKAN DAN MERUMUS DATA ENROLMEN MURID DARIPADA JK KELAYAKAN;
7. MENYELARAS PENYERAHAN DAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT SERTA MENYEMAK PENGISIAN BORANG REKOD PINJAMAN SPBT;
8. MENGURUS DAN MENGEMASKINI SEMUA FAIL SERTA BUKU STOK SPBT;
9. MENERIMA DAN MENYEMAK BEKALAN BUKU TEKS DARIPADA PENERBIT DAN MEMASTIKAN BUKU-BUKU TERSEBUT DIREKODKAN DI DALAM BUKU STOK DAN MENYEMAK BUKU STOK AGAR SENTIASA DIKEMASKINI;
10. MEMASTIKAN SEMUA BUKU TEKS SPBT DICAP DAN DIPROSES DENGAN BETUL;
11. MENJALANKAN PEMERIKSAAN FIZIKAL BERKALA KE ATAS BUKU TEKS;
12. MENGURUS PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT MENGIKUT MASA YANG TELAH DITETAPKAN;
13. MENJADI SETIAUSAHA DALAM JK SPBT SEKOLAH DAN PEN SETIAUSAHA DALAM JK KELAYAKAN MURID;
14. MELAPORKAN KEPADA PEN KANAN HEM SEBARANG MASALAH BERKAITAN SPBT;
15. MERANCANG DAB MENGURUS BAIK PULIH BUKU TEKS;
16. MENJADI PENASIHAT KELAB SPBT SEKOLAH.

No comments: