Thursday, June 19, 2008

TUGAS GURU SPBT

TUGAS / TANGGUNGJAWAB GURU SPBT

1. MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PROGRAM SPBT DI SEKOLAH ;
2. MENGHAYATI, MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN SEMUA ARAHAN BERKAITAN DENGAN SPBT;
3. MENGURUS BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH(BOSS);
4. MENYEDIAKAN PERMOHGONAN KEPERLUAN BUKU TEKS DENGAN TEPAT DAN BENAR;
5. MENYELARAS PENGEDARAN, PENGUMPULAN DAN MENYEMAK BORANG PENENTUAN KELAYAKAN;
6. MENDAPATKAN DAN MERUMUS DATA ENROLMEN MURID DARIPADA JK KELAYAKAN;
7. MENYELARAS PENYERAHAN DAN PEMULANGAN BUKU TEKS SPBT SERTA MENYEMAK PENGISIAN BORANG REKOD PINJAMAN SPBT;
8. MENGURUS DAN MENGEMASKINI SEMUA FAIL SERTA BUKU STOK SPBT;
9. MENERIMA DAN MENYEMAK BEKALAN BUKU TEKS DARIPADA PENERBIT DAN MEMASTIKAN BUKU-BUKU TERSEBUT DIREKODKAN DI DALAM BUKU STOK DAN MENYEMAK BUKU STOK AGAR SENTIASA DIKEMASKINI;
10. MEMASTIKAN SEMUA BUKU TEKS SPBT DICAP DAN DIPROSES DENGAN BETUL;
11. MENJALANKAN PEMERIKSAAN FIZIKAL BERKALA KE ATAS BUKU TEKS;
12. MENGURUS PELUPUSAN BUKU TEKS SPBT MENGIKUT MASA YANG TELAH DITETAPKAN;
13. MENJADI SETIAUSAHA DALAM JK SPBT SEKOLAH DAN PEN SETIAUSAHA DALAM JK KELAYAKAN MURID;
14. MELAPORKAN KEPADA PEN KANAN HEM SEBARANG MASALAH BERKAITAN SPBT;
15. MERANCANG DAB MENGURUS BAIK PULIH BUKU TEKS;
16. MENJADI PENASIHAT KELAB SPBT SEKOLAH.

1 comment:

Piyamas Srisawat said...


Adakah anda memerlukan pinjaman kredit kewangan yang mendesak?
* Pemindahan Sangat cepat dan serta-merta ke akaun bank anda
* Bayaran balik bermula lapan bulan selepas anda mendapatkan wang
akaun bank
* Kadar faedah yang rendah sebanyak 2%
* Bayaran balik jangka panjang (1-30 tahun) Panjang
* Syarat-syarat pinjaman yang fleksibel dan bayaran bulanan
*. Berapa lama masa yang diambil untuk membiayai? Selepas menghantar permohonan pinjaman
Anda boleh mengharapkan jawapan awal kurang daripada 24 jam
pembiayaan dalam 72-96 jam selepas menerima maklumat yang mereka perlukan
dari awak.

Hubungi syarikat ini sah dan berlesen, yang diberi kuasa
untuk memberi bantuan kewangan kepada Everybody
Maklumat dan permohonan pinjaman lebih bentuk

email: cashfirmarena@gmail.com


Selamat sejahtera
Sir Joel Williams
FIRM TUNAI PINJAMAN SYARIKAT
Ketua Pegawai Eksekutif
Tel: +60182913326
E-mel: cashfirmarena@gmail.com
Webisite: cashfirmarena.wordpress.com